.نمایشگاه تولیدات داخلی و طرح‌های تولیدات، به هدف حمایت از صنایع داخلی توسط زنان و بازاریابی در کابل راه اندازى شد
.در این نمایشگاه دو روزه که از تاریخ ۲۹ الی ۳۰ اکتوبر در کابل برگزار شده بود، مرکز تعلیمی زنان افغان به همکاری موسسه بین المللی هاجر نیز سهم گرفت
مرکز تعلیمی زنان افغان در این نمایشگاه، 4 تن از خانم‌های را که با تکمیل مدت حبس شان از زندان رها شده و قبلا در زندان کورس های حرفه را فراگرفته بودند، معرفی کرد و آنان نیز تولیدات شان را به .نمایش گذاشتند
.هدف از این اقدام ایجاد زمینه کار و فروش تولیدات این زنان بود تا از نگاه اقتصادی آنان را کمک نماید
.این زنان در این نمایشگاه با فروش محصولات شان هر یک ۱۱۵۰ افغانی،۷۰۰ افعانی و ۲۴۰۰ اقغانی به دست آوردند
داکتر ناجیه طارق مدیر پروژه حمایت از تغییر، توانبخشی و ادغام مجدد زنان و اطفال متعرض به قانون، برگزاری همچو نمایشگاه‌ها را سبب پیشرفت صنعت تولید و جلب حمایت مردم بخاطر استفادۀ بيشتر از صنایع داخلی در کشور خواند
وی، ضمن تاکید بر اهمیت رُشد صنعت در کشور و بهبود اقتصادی مردم گفت: “اگر همه از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنیم، باعث اشتغال زایی و تامین امنیت در افغانستان می گردد”
موصوف گفت ٦٠درصد نیروی افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند و فارغین بخش اقتصاد توانايى این را دارند که تجارت کنند؛ اما اين‌که کاری عملی نکرده اند، بايد داخل بازار شوند
آرزو یک تن از فروشنده‌گان این نمایشگاه تدوير اين نمايشگاه را در رشد و توسعۀ صنعت تولید در کشور مؤثر خواند، از حکومت خواست که در راستای حمایت از تولیدات داخلی تلاش نموده و از واردات اقلام مشابه خارجی جلوگيرى نمايد
موصوف خاطرنشان کرد که هم‌زمان با برگزاری این نمایشگاه، مردم و بازدید کنندگان، می‌توانند از محصولات و تولیدات داخلی کشور نیز خریداری کنند
او گفت: “این جای خوشی است که این نمایشگاه به ابتکار خود خانم‌های افغان برگزار می‌گردد”
نازی رحمانی که اقلام تولیدی دست دوزی را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بود گفت، درصورت حمایت، صنایع تولیدی داخلی رشد خواهد کرد
به گفتۀ وی، هرگاه از صنایع تولیدی افغانستان به خوبی حمایت شود، کارخانه‌های زیادی ایجاد و یا دوباره فعال خواهد شد که در نتيجۀ آن، فقر و بیکاری کاهش پيدا نموده و وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت
نسا علی‌زاده یکتن محصلین و از بازدید کننده‌گان این نمایشگاه، از برگزاری همچو نمایشگاه ها اظهار خوشی نموده، گفت: “از محصولات داخلی یا وطنی بايد استفاده کنيم؛ چون به اقتصاد کشور زیاد کمک می کند”
مرکز تعلیمی زنان افغان از ۲۸ سال به این سو برای زنان افغان در بخش های ظرفیت سازی و آموزش زنان و کودکان کار کرده است
در این نمایشگاه، انواع مختلف محصولات و تولیدات داخلی از جمله صنایع دستی، پاپوش، لباس‌هاى افغانى، لباس های طفلانه، زیورات، بوت های زنانه و غذای های